RSS

[CCNA StandAloneLabs] Lab 12: Định tuyến tĩnh (Static Routes)

08 Jun

Bài viết liên quan: ,,,

Thông tin chung:

Chủ đề: Thêm bảng định tuyến tĩnh cho các router

Thiết bị cần thiết: Chúng ta cần sử dụng 3 Router: Router 1, Router 2, Router 4

Nội dung:

1. Static route là gì?

2. Cấu hình các ip cho các router

3. Xem bảng Static route.

4. Thêm phần tử trong static route.

5. Xóa phần tử trong static route.

Bước thực hiện:

1.    Static route là gì?

          Là bảng định tuyến tỉnh. Được chứa tại mỗi router. Có nhiệm vụ chỉ dẫn việc gửi các gói tin đến các đường mạng khác sẽ đi qua cổng kết nối nào trên router đó.

          Có thể ví dụ rằng. Ta một gói tin đang ở trên đường mạng 12.5.10.0 muốn gửi sang đường mạng 10.1.1.0. Ta có thể dùng static router để chỉ dẫn rằng gói tin đó hãy gửi sang ip 12.5.10.1 để có thể đi tiếp. Sau khi gửi sang máy 12.5.10.1 có nhiệm vụ tìm đường đi tiếp theo.

2.    Cấu hình các ip cho các router

          Chúng ta sẽ cấu hình các router theo bảng sau:

image

Router 1 kết nối với router 2 bằng kết nối cáp xoắn (Cross – Over)

Router 2 kết nối với router 4 bằng kết nối serial (DCE)

 

          Cấu hình tại Router 1:

Router>enable

Router#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#inter Fast 0/0

Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

 

 

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to upRouter(config-if)#exit

Router(config)#inter Ser 0/1/0

Router(config-if)#ip address 12.5.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#no shutdown

 

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down

Router(config-if)#end

Router#

 

          Cấu hình tại router 2:

Router>enable

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#inter Fast 0/0

Router(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

 

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#end

Router#

 

          Cấu hình tại Router 4:

Router>enable

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#inter Ser 0/1/0

Router(config-if)#ip address 12.5.10.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

 

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

Router(config-if)#

 

          Sau khi cấu hình, các Router sẽ hiển thị như hình vẽ. Chú ý là việc ping các máy phải chờ một thời gian để các máy cập nhật:

image

 

3.    Xem bảng Static route

          Để xem lệnh bảng định tuyến tĩnh ta sử dụng lệnh:

Router>show ip route

Codes: C – connected, S – static, I – IGRP, R – RIP, M – mobile, B – BGP

       D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area

       N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2

       E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2, E – EGP

       i – IS-IS, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2, ia – IS-IS inter area

       * – candidate default, U – per-user static route, o – ODR

       P – periodic downloaded static route

 

Gateway of last resort is not set

 

     12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       12.5.10.0 is directly connected, Serial0/1/0

Router>

 

Hiện tại, router đã tự động cập nhật định tuyến tỉnh cho mạng 12.5.10.0 với hình thức kết nối trực tiếp(C) và đang kết nối qua cổng Serial 0/1/0

 

4.    Thêm phần tử trong static route

          Hiện tại thì Router 4 vẫn chưa có khả năng gửi gói tin qua đường mạng 10.1.1.0 . Tuy vậy đường mạng này được kết nối gián tiếp với đường mạng của router 4 qua host 12.5.10.1. Vì vậy, tại router 4 ta có thể tạo bảng định tuyến các gói tin qua đường mạng 10.1.1.0 sẽ được gửi qua host 12.5.10.1. Lệnh như sau:

Router>enable

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 12.5.10.1

 

          Tương tự với Router 1:

Router>enable

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#ip route 12.5.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1

Router(config)#

 

          Để kiểm tra xem rằng định tuyến ổn định chưa. Ở Router 4 ta sẽ ping router 2:

Router#ping 10.1.1.2

 

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 62/65/78 ms

 

Router#

 

          Như vậy kết quả là thành công!

          Bảng định tuyến tại router 4 sẽ được cập nhật lại như sau:

Router#show ip route

Codes: C – connected, S – static, I – IGRP, R – RIP, M – mobile, B – BGP

       D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area

       N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2

       E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2, E – EGP

       i – IS-IS, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2, ia – IS-IS inter area

       * – candidate default, U – per-user static route, o – ODR

       P – periodic downloaded static route

 

Gateway of last resort is not set

 

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S       10.1.1.0 [1/0] via 12.5.10.1

     12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       12.5.10.0 is directly connected, Serial0/1/0

Router#

 

          Ở đây, kí hiệu S ở đầu dòng nói lệnh đây là định tuyến tĩnh

5.    Xóa phần tử trong static route

          Để xóa một phần tử trong bảng định tuyến route ta sẽ sử dụng theo cú pháp và xem lại bảng định tuyến:

Router(config)#no ip route 10.1.1.0 255.255.255.0

Router(config)#end

Router#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route

Codes: C – connected, S – static, I – IGRP, R – RIP, M – mobile, B – BGP

       D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area

       N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2

       E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2, E – EGP

       i – IS-IS, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2, ia – IS-IS inter area

       * – candidate default, U – per-user static route, o – ODR

       P – periodic downloaded static route

 

Gateway of last resort is not set

 

     12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       12.5.10.0 is directly connected, Serial0/1/0

Router#

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on June 8, 2011 in CCNA

 

Tags: , ,

One response to “[CCNA StandAloneLabs] Lab 12: Định tuyến tĩnh (Static Routes)

  1. vkl

    November 17, 2011 at 2:51 pm

    vl

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s