RSS

[CCNA StandAloneLabs] Lab 10: ARP(Address Reversed Protocol)

06 Jun

Bài viết liên quan: ,,,

Thông tin chung:

Chủ đề: Tìm hiểu về Address reversed protocol; là giao thức tìm kiếm địa chỉ card mạng từ địa chỉ IP

Thiết bị cần thiết: Chúng ta cần sử dụng 2 router : Router 1 và Router 4

Nội dung:

1. Xem bảng ARP bước đầu.

2. Đặt IP cho cổng kết nối

3. Xem bảng ARP.

4. Cập nhật bảng ARP.

Bước thực hiện:

1.    Xem bảng ARP bước đầu

          Khi 2 Router chưa kết nối. Thì bảng ARP sẽ chưa có dữ liệu:

image

Router>enable

Router#show arp

 

Router#

 

2.    Đặt IP cho cổng kết nối

          Đặt IP cho router 1 là 10.1.1.1:

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#inter Fast 0/0

Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

 

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

 

 

3.    Xem bảng ARP

          Bảng ARP là nơi lưu trữ thông tin về IP và Mac của các thiết bị khác trên mạng.Bằng cách dùng lệnh “show arp”.Ta có thể xem các thông tin về các cổng kết nối của các cổng FastEthernet khác. Cột Age để chỉ thời gian để chúng ta có thông tin đó.

Router#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.1.1.1                   00D0.D367.A201  ARPA   FastEthernet0/0

Internet  10.1.1.2                0   0002.4A1D.3101  ARPA   FastEthernet0/0

 

4.    Cập nhật bảng ARP

          Trong quá trình sử dụng, có thể bảng ARP không còn chính xác lắm. Việc cập nhật có thể lấy được thông tin chính xác nhất của các thiết bị tại thời điểm đó.

Router#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.1.1.1                   00D0.D367.A201  ARPA   FastEthernet0/0

Internet  10.1.1.2                12  0002.4A1D.3101  ARPA   FastEthernet0/0

Router#

Written by hotdream1990

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 6, 2011 in CCNA

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s