RSS

[CCNA StandAloneLabs] Lab 7: Làm quen lệnh copy

04 Jun

Bài viết liên quan: ,,

Thông tin chung:

Chủ đề: Làm quen với lệnh copy trong hệ thống Cisco IOS(Interface Operating System)

Thiết bị cần thiết: Chúng ta cần sử dụng 1 router

Nội dung:

1. Xem cấu hình đang chạy.

2. Xem cấu hình được lưu ở cấu hình khởi động

3. Lưu trử các các cấu hình.

4. Xóa cấu hình dự trữ.

5. Nạp lại cấu hình.

Ôn tập các lệnh copy.

Bước thực hiện:

1.    Xem cấu hình đang chạy

 

          Vào hệ thống ở chế độ đặc quyền

R1>enable

Password:

R1#

 

          Xem cấu hình đanh chạy. Đây là cấu hình đang sử dụng và không lưu lại sau khi khởi động lại. Việc lưu trử lại cấu hình này là bằng tay bằng lệnh copy:

R1#show running-config

Building configuration…

 

Current configuration : 723 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

!

!

enable secret 5 $1$mERr$7Yp45LGrFSaPrze51EPvP0

enable password trung

!

!

!

!

!

!

!

 –More—

 

2.    Xem cấu hình được lưu ở cấu hình khởi động

 

          Xem cấu hình lưu trữ bằng lệnh:

R1#show startup-config

startup-config is not present

R1#

 

3.    Lưu trử các các cấu hình

 

Vì cấu hình lưu trữ chưa được lưu lần nào nên hiện tại sẽ chưa hiển thị. Để lưu trữ cấu hình ta dùng lệnh:

R1#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration…

[OK]

R1#

 

4.    Xóa cấu hình dự trữ

 

Lúc này lệnh show startup-config đã có thể hiển thị. Để xóa cấu hình lưu trữ đó ta có thể dùng lệnh:

R1# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram

R1#

 

5.    Nạp lại cấu hình

 

          Ngoài ra, nếu cấu hình đang chạy có trục trặc. Ta có thể lấy lại cấu hình từ bản lưu trữ bằng lệnh:

R1#reload

Proceed with reload? [confirm]

%SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.

 

Self decompressing the image :

########################################################################## [OK]

              Restricted Rights Legend

 

Ôn tập các lệnh copy

Trả lời câu hỏi:

1.    Đăng nhập hệ thống với chế độ đặc quyền

Trả lời: Dùng lệnh “enable”

2.    Xem cấu hình đang chạy?

Trả lời: Dùng lệnh “show running-config”

3.    Xem cấu hình lưu trữ trong NVRAM?

Trả lời: Dùng lệnh “show startup-config”

4.    Lưu cấu hình hiện tại vào cấu hình lưu trữ. Chúng ta sẽ làm điều gì?

Trả lời: Dùng lệnh “show running startup” và chập nhận

5.    Xem cấu hình đang chứa trong cấu hình lưu trữ. Ta dùng lệnh?

Trả lời: Dùng lệnh “show startup-config”

6.    Xóa cấu hình lưu trữ ta dùng lệnh?

Trả lời: Dùng lệnh “erase startup-config”

7.    Khởi động lại hệ thống. Ta dùng lệnh?

Trả lời: Dùng lệnh “reload”

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 4, 2011 in CCNA

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s