RSS

[CCNA StandAloneLabs] Lab 5: Tìm hiểu thêm các cấu hình căn bản

04 Jun

Bài viết liên quan: ,,

Thông tin chung:

Chủ đề: Xem và cấu hình thêm các cấu hình của router

Thiết bị cần thiết: Chúng ta cần sử dụng router 1

Nội dung:

1. Bật password khi đăng nhập chế độ đặc quyền

2. Bật secret password.

3. Xem các password đã đặt

Ôn tập các lệnh cấu hình nâng cao.

Bước thực hiện:

 

1.    Bật password khi đăng nhập chế độ đặc quyền

 

          Đăng nhập vào hệ thống ở chế độ config router và đặt password vào chế độ đặc quyền:

R1>enable

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)# enable password trung

R1(config)#end

R1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#exit

 

Để kiểm tra lại pass word có hoạt động không ta thực hiện:(Chú ý:Tại dòng password: không hiển thị kí tự khi mình gõ phím)

R1>enable

Password:

R1#

 

2.    Bật secret password

 

          Chúng ta cũng có thể bật chức năng secret password. Nó có chức năng tương tự. Nhưng khi cả 2 cùng bật thì secret sẽ được ưu tiên là pass. Bật secret password bằng lệnh

R1>enable

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)# enable password trung

R1(config)#end

R1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#exit

 

3.    Xem các password đã đặt

 

          Các password đã đặt sẽ được lưu trong cấu hình của running-config. Để xem các password đó ta sử dụng:

R1# show runn

Building configuration…

 

Current configuration : 670 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

!

!

enable secret 5 $1$mERr$7Yp45LGrFSaPrze51EPvP0

enable password trung

!

Ôn tập các lệnh cấu hình nâng cao

Trả lời câu hỏi:

1.    Kết nối đến router và xem các lệnh được hổ trợ hiện tại. Dùng lệnh gì?

Trả lời: Dùng lệnh “?

2.    Đăng nhập vào chế độ đặc quyền. Lệnh gì bạn sẽ sử dụng?

Trả lời: Dùng lệnh “enable sau đó nhập pass

3.    Lệnh gì sẽ vào chệ độ cấu hình hệ thống?

Trả lời: Tại chế độ đặc quyền. Dùng lệnh “config terminal

4.    Đặt hostname cho router là R1. Lệnh gì sẽ làm được điều đó?

Trả lời: Tại chế độ config. Dùng lệnh “hostname R1

5.    Bạn cần đặt password và chế độ đặc quyền là trung. Lệnh gì sẽ giúp bạn làm điều đó?

Trả lời: Tại chế độ config. Dùng lệnh “enable password trung

6.    Thoát và kiểm tra xem chức năng password vào chế độ đặc quyền.

Trả lời:

R1>enable

Password:

R1#

7.    Tạo secret password là ductrung. Lệnh gì sẽ làm điều đó?

Trả lời: Dùng lệnh “enable secret ductrung

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 4, 2011 in CCNA

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s