RSS

[CCNA StandAloneLabs] Lab 2: Tìm hiểu giao diện người dùng căn bản

03 Jun

Bài viết liên quan: ,,

Thông tin chung:

Chủ đề: Giới thiệu giao diện dòng lệnh căn bản, chế độ căn bản và chế độ đặc quyền, lệnh giúp đỡ

Thiết bị cần thiết: Chúng ta cần sử dụng một router

Nội dung:

1. Lệnh hổ trợ xem danh sách các lệnh hiện tại ở các chế độ thường và đặc quyền.

2. Hổ trợ xem danh sách các lệnh khi bắt đầu từ những kí tự nhất định.

3. Lệnh hổ trợ xem các cấu hình đang chạy.

Ôn tập.

Bước thực hiện:

1.    Lệnh hổ trợ xem danh sách các lệnh hiện tại ở các chế độ thường và đặc quyền

          Vào giao diện dòng lệnh của router hiện tại. Ta sẽ ở dấu nhắc lệnh Router>

          Tại chế độ người dùng thường. Ta gõ lệnh “?” để xem các lệnh hiện tại được phép sử dụng

image

          Vào chế độ đặc quyền và xem các lệnh hổ trợ hiện tại bằng cách sử dụng lệnh “enable” sau đó sử dụng lệnh”?”

image

          Để xem các lệnh tiếp sau dòng –More—ta sử dụng phím spacebar để chuyển trang

2.    Hổ trợ xem danh sách các lệnh khi bắt đầu từ những kí tự nhất định

 

          Khi sử dụng dòng lệnh ta có thể yêu cầu hổ trợ viết lệnh từ những từ khóa đầu bằng cách thêm dấu”?”  vào các từ khóa đầu. Để hiểu rỏ chúng ta tìm hiểu lệnh bắt đầu bằng từ khóa “show”. Ta gõ “show ?”

image

          Các lệnh hiện tại là lệnh con của lệnh show. Nếu ta dùng lệnh “show?” thì nó sẽ liệt kê ra các lệnh bắt đầu bằng từ khóa show

3.    Lệnh hổ trợ xem các cấu hình đang chạy

          Để hiển thị các cấu hình đang chạy trên router đó ta dùng lệnh “show running-config”. Chú ý lệnh này sẽ hiển thị ra rất nhiều thông tin. Để xem tiếp ta dùng phím spacebar.

image

          Thoát khỏi router bằng lệnh “disable” sau đó gõ lệnh “exit”

 

Ôn tập

Trả lời câu hỏi:

1.    Vào router 1 và xem các lệnh hiện tại. Lệnh gì sẽ giúp bạn làm được điều này?

Trả lời: Dùng lệnh “?”

2.    Bạn cần vào chế độ đặc quyền.Lệnh gì sẽ được sử dụng để làm điều đó?

Trả lời: “enable”. Sau đó gõ password nếu cần

3.    Bạn muốn xem các lệnh hiện tại ở chế độ đặc quyền. Lệnh gì sẽ được sử dụng?

Trả lời: “?”

4.    Làm sao xem danh sách các lệnh tồn tại trong lệnh show? Bạn sẽ gõ lệnh gì?

Trả lời: “show ?” Chú ý là có phím spacebar ở giữa show và ?

5.    Để thấy những cấu hình đang chạy của router. Bạn sẽ sử dụng lệnh gì?

Trả lời: “Show running-config”

6.    Để trở về chế độ bình thường (User mode) ta dùng lệnh gì?

Trả lời: “disable”

Cách vào và thoát chế độ cấu hình hệ thống:

          Ở chế độ đặc quyền, ta có thể bắt đầu cấu hình hệ thống bằng lệnh “config terminal”

          Sau khi cấu hình xong, để thoát khỏi chế độ cấu hình ta dùng lệnh “end”. Ngoài ra ta có thể sử dụng phím đặc biệt là Ctrl + Z

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 3, 2011 in CCNA

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s