RSS

Malware(part 2)–Virus

14 Dec

image

Virus is malware, is have ability to automatically copy itself and insert it into each other file, software or operator system. Therefore, virus doesn’t run alone, it must to hang on software to broadcast it.

Antivirus depend upon  that thing to checking file, scan files in devices before save it on hardware… When you see the dialog of antivirus " Couldn’t deleted virus…." . Don’t be astonish. Simply, victim contain virus on other computer, then couldn’t deleted malicious codes.

Other versions writen by chinsu (VN version)

Vi cách đnh nghĩa, phân loi này, virus là mt loi mã đc hi (Maliciuos code) có kh năng t nhân bn và lây nhim chính nó vào các file, chương trình hoc máy tính. Như vy, theo cách đnh nghĩa này virus máy tính phi luôn luôn bám vào mt vt chó là file d liu hoc file ng dng) đ lây lan. Các chương trình dit virus da vào đc tính này đ thc thi vic phòng chng và dit virus, đ quét các file trên thiết b lưu, quét các file trưc khi lưu xung cng, … Điu này cũng gii thích vì sao đôi khi các phn mm dit virus ti PC đưa ra thông báo phát hin ra virus nhưng không dit đưc khi thy có du hiu hot đng ca virus trên PC, bi vì “vt mang virus li nm máy khác nên không th thc thi vic xoá đon mã đc hi đó.

writen by :hotdream1990, chinsu

Advertisements
 
 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s