RSS

Malware (part 1)

14 Dec

The important thing is Malware is common definition. And Virus is one of type of Malware.image

Different names are Malware and Malicious code, malicious software. It’s software designed to secretly access on the computer without the owner’s informed consent. The purpose of malware is attacked victim or spy  or damaged  to operation system.

Software is considered to be malware based on(dựa trên) intent (mục đích) of the creator.

Malware includes many type, such as: worm, trojan, spy-ware, virus, dishonest adware(quảng cáo độc hại), scare ware(scam ware: phần mềm không trung  thực),  crimeware( phần mềm tự động chạy các ứng dụng tội phạm mạng), rootkits,…..

VN version (wirten by chinsu –> chiên xù)

Khái nim rng nht đưc đ cp đến là Malware hay Maliciuos code, đưc gi là là Mã đc hi trong các phn sau ca tài liu này. Mã đc hi đưc đnh nghĩa là “mt chương trình (program) đưc chèn mt cách bí mt( secret) vào h thng vi mc đích làm tn hi đến tính bí mt, tính toàn vn hoc tính sn sàng ca h thng

Đnh nghĩa này s bao hàm rt nhiu th loi mà chúng ta vn quen gi chung là virus máy tính Vit nam như: worm, trojan, spy-ware, … thm chí là virus hoc các b công c đ tn công h thng mà các hacker thưng s dng như: backdoor, rootkit, key-logger, …

References:

http://en.wikipedia.org/wiki/Malware

Writen by :hotdream1990

Supported by :chinsu

Advertisements
 
 

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s