RSS

Ôn tập môn truyền dữ liệu (hk 5)

11 Dec

Gần đến ngày thi môn truyền dữ liệu nên mình viết bài này mong rằng có ích cho các bạn

Các bạn có thể download ở đây.

Tin chính:

 • Suy hao đường truyền
 • Băng thông Nyquist
 • Công thức Shannon
 • Các loại mã hóa
 • Điều chế delta
 • CRC
 • Stop and Wait, Go back N
 • Giao thức HDLC
 • Nhảy tần

Suy hao đường truyền (Free Space Loss)

Công thức:clip_image001[4]

Ptransmited = Công suất phát (W)

Gt = độ lợi anten phát (dB)

Preceived = Công suất thu (W)

Gr = độ lợi anten thu (dB)

D   = khoảng cách hai anten (m)

λ  = chiều dài bước sóng (m) thường là không khí = c

λ  = v/f = vT = c/f khi trong không khí

 

Băng thông NyQuist

C = 2*B*log2M

C: tốc độ truyền tín hiệu cực đại (bps)

B : băng thông

M : mức thay đổi tín hiệu trên đường truyền

 

Công thức Shannon

SNRdB = 10*log10(S/N)(dB)

SNR = S/N

S : Công suất(W)

N : Công suất nhiễu(W)

Năng suất Shannon

C = B * (log2 (1+SNR)(bps)

C : tốc độ truyền cực đại(bps)

B : Băng thông (Hz)

Mã hóa:

AMI: Alternate Mark Inverion

Là điện áp ở mức sau sẽ cùng giá trị nhưng khác dấu với điện áp cùng giá trị trước

Loại mã hóa

Đặc điểm

Ví dụ

NRZ-L

 

0 : ko điện áp

1 : có điện áp (không đổi)

clip_image002[4]

 

NRZ-I

Điện áp ko đổi : giá trị ko đổi

Điện áp thay đổi : giá trị thay đổi

clip_image003[4]

 

Bipolar

0: ko điện áp

1: có điện áp theo AMI

clip_image004[4]

 

Pseudo

ternate

Ngược với Bipolar

1: ko điện áp

0: có điện áp theo AMI

clip_image005[4]

 

Manchester

Biểu diển 1 bit bằng cách thay đổi tín hiệu từ thấp đến cao hoặc ngược lại

0: cao đến thấp

1: thấp đến cao

clip_image006[4]

 

Different

Manchester

Đổi cách thay đổi từ thấp đến cao hoặc ngược lại

0: ko đổi

1: đổi

clip_image007[4]

 

B8ZS

Theo Bipolar nhưng nếu gặp 8 bit 0 thì chuyển sang dang trong hình vẽ

clip_image008[4]

 

HDB3

Khi gặp 4 bits 0. Nếu trước đó(kể từ nơi sai mã gần nhất) đến hiện tại có chẳn bit 1 thì chuyển bits 0 cuối thành bit 1 sai mã AMI.

Ngược lại là chẳn thì chuyển bit 0 đầu tiên thành bit 1 và bịt 0 cuối thành bit 1 sai mã AMI

clip_image009[4]

 

 

Điều chế delta

Chuyển từ một sóng đồ thị thành mã

Hành vi nhị phân sẽ tăng hoặc giảm 1 mức δ sau một khoảng thời gian lấy mẫu.

Nếu hành vi nhị phân nhỏ hơn mức sóng thì tương đương với bit 1, ngược lại bit 0

clip_image010[4]

 

Cyclic Redundancy Check (CRC)

Đa thức sinh biểu diễn bằng 1 đa thức theo biến x→ P(x)

Ví dụ 1001 -> X3 + 1 (bậc 3)

Cách tìm FSC bằng cách lấy bit dữ liệu thêm (bậc cao nhất của CRC) bit 0 rồi dùng phép XOR với đa thức sinh để tìm ra bit dư cuối cùng là FSC( độ dài FSC bằng bậc của CRC)

 

Stop and Wait

Máy phát phát một tin và chờ cho đến khi nhận được tin Ack rồi mới phát tiếp. Quá thời gian chờ thì máy phát phát lại tin

Go Back N

Máy phát phát N tin theo kiểu cửa sổ trượt và không cần chờ Ack. Khi kích thước cửa sổ tối đa thì ngừng lại chờ Ack. Máy phát nhận được tin Ack thì cửa sổ trượt sẽ trượt đến frame ack phản hồi và phát tiếp.

clip_image011[4]

 

clip_image012[4]

 

Giao thức HDL
Nói chung là giao thức vừa truyền data vừa kèm theo Ack
Có 3 trường trong một tin đi
   • Tên tập tin hoặc chế độ
   • Frame gửi
   • Frame cần nhận

Một số lệnh cần biết:

I : tin i

RR : receive ready sẵn sàng nhận gói tin x (vd: RR,3)

RNR : receive not ready gửi tin chưa sẵn sàng nhận tin x cho đến khi nhận tin gửi tin RR tin x

REJ : yêu cầu gửi lại tin x

clip_image013[4]

 

clip_image014[4]

 

Nhảy tần:

Là cách chuyển nguồn tin vào nhiều mức tần số khác nhau

Nhảy tần chậm : Tc < Ts

Nhảy tần nhanh : Tc >= Ts

clip_image015[4]

PN quyết định là khoảng tần nào được sử dụng. MFSK chỉ nhóm mã cần mã hóa

Ws là khoảng tần tối đa được sử dung, Wd là khoảng tần được chia cho mỗi thời điểm

T : chu kì mỗi dữ liệu

Ts :chu kì phát phần tử tín hiệu

Tc : Chu kì nhảy tần

Chúc các bạn thi tốt!

Writen by : hotdream1990

Advertisements
 
3 Comments

Posted by on December 11, 2010 in University

 

Tags: ,

3 responses to “Ôn tập môn truyền dữ liệu (hk 5)

 1. dctuit

  December 11, 2010 at 11:53 pm

  Đóng góp một chút! Ở phần Go Back N, Select repeat, HDLC, cách làm đơn giản và máy móc là các bạn đánh số thứ tự từ 0 đến n cho các hướng mủi tên cùng phía trước, sau đó quay lại điền chỉ số gói tin cần nhận, căn cứ vào gói tin đã nhận ở trước đó.

   
 2. Nguyễn Đức Hiến

  December 12, 2010 at 11:19 am

  cảm ơn Trung nhiều ha ! Trung cho mình nick yahoo luôn đi . Mình tên là Đức Hiến . 🙂

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s