RSS

Putty : kết nối đến máy ảo–tạo tài khoản freeBSD

27 Nov

Nội dung chính:

  • Kết nối đến máy ảo linux
  • Chú ý lỗi căn bản không thể kết nối đến máy ảo
  • Đăng ký một tài khoản freeBSD
Clip quay hướng dẫn bài viết sử dụng putty

  • Kết nối đến máy ảo:

Sau khi download xong chương trình putty bạn có thể chạy ngay không cần cài đặt vào hệ thống.

Trên máy ảo, bạn xem địa chỉ ip của máy ảo. Để xem ip máy ảo linux thi bạn sử dụng lệnh:

ifconfig eth0 #doi voi card mang eth0

#ip may ao hien tai la 192.

Thử ping đến máy chính để kiểm tra kết nỗi giữa hai máy có thể hình thành không:

ping 192.168.1.188 # la ip may chinh

Kiểm tra xem giao thức SSH đã được cài đặt trên máy ảo chưa:

service sshd status

Nếu hệ thông trả về “running” thì chúng ta có thể bắt đầu sử dụng putty để kết nối. Nếu không chúng ta sẽ sử dụng giao thức telnet để kết nối. ( Telnet là một giao thức để điều khiển một client từ xa và sử dụng định dạng clear text trên đường truyền. SSH là một giao thức được cải tiến từ Telnet nhưng có sự mã hóa dữ liệu khi truyền và nhận dữ liêu nhằm bảo đảm thông tin trên đường truyền)

Tại giao diện putty, điền “Host name” là IP hoặc tên miền của máy ảo. Protocol : Chọn SSH hoặc Telnet. Click “Open” để kết nối.

Nếu quá trình kết nối thành công thì putty trả về đấu nhắc lệnh “login as:” Chúng ta sẽ lần lượt nhập tên đăng nhập, rồi password. Khi đăng nhập thành công thì bạn có thể thực thi các lệnh điều khiển máy ảo bằng chính giao diện này. Tất nhiên là giao diện console

  • Lỗi căn bản không thể kết nối đến máy ảo:

Lỗi này thường xãy ra khi máy chính bạn được thay đổi khi bạn kết nối đến mạng bên ngoài làm cho Ip của card thật và card vmware không còn tương thích với nhau.

Vì vậy cần chỉnh static đôi với card vmware : một IP cùng lớp mạng, cùng một subnet, cùng một default gateway

  • Đăng ký một tài khoản freeBSD

Tài khoản mạng freeBSD: Là một tài khoản trên mạng cho phép chúng ta thực thi các lệnh căn bản trên hệ điều hành freeBSD. freeBSD là một hệ điều hành hoàn chỉnh như hdh Linux(GNU/Linux)

Bạn có thể truy cập đến server :

m-net.arbornet.org

Sau khi kết nối đến server, nếu bạn chưa có tài khoản ở đó thì bạn nhập “ newuser” Enter và làm theo hướng dẫn để có thể đăng kí một tài khoản trên đó.

Chúc các bạn thành công!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 27, 2010 in Linux, Software, University

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s